Autorki tekstu to Karolina Schiffter adwokat, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global i Agnieszka Król prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global
Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy cudzoziemiec pełniący funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji i przebywający na terytorium Polski przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy potrzebuje zezwolenia na pracę (tzw. zezwolenie na pracę typu B). Członek zarządu będący cudzoziemcem nie będzie zatem zobowiązany do posiadania zezwolenia na pracę, gdy okres jego pracy w Polsce będzie krótszy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.