W opisanej sytuacji, jeżeli PSP w B. filia w S. jest następcą prawnym PSP w S., to w takim przypadku pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego obliczonego proporcjonalnie za okres od 8 września do 31 grudnia 2020 r.

UZASADNIENIE: