2. Nauczyciel był zatrudniony w szkole od 2000 r. (umowa – akt mianowania). Z dniem 28 maja 2020 r. rozwiązano z nim umowę o pracę z powodu przejścia na emeryturę. Następnie z nauczycielem (emerytem) zawarto umowę o pracę na czas określony od 1 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. oraz od 1 września 2020 r. do 26 czerwca 2021 r. Jakie umowy należy brać pod uwagę do obliczenia podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Mimo iż nauczyciel zatrudniony w szkole od 2006 r. na podstawie aktu mianowania, z którym z dniem 9 kwietnia 2020 r. rozwiązano umowę o pracę z powodu przejścia na emeryturę, a następnie zawarto umowę o pracę na czas określony od 20 kwietnia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r., nie przepracował w 2020 r. w tej szkole co najmniej 6 miesięcy (180 dni), nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia, ponieważ rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem na emeryturę.Świadczenie to przysługuje zatem nie z konkretnej umowy, w ramach której nauczyciel nabył prawo do trzynastki, ale jeśli prawo do trzynastki zostało ustalone, to w jej podstawie należy uwzględnić sumę wynagrodzenia z całego roku kalendarzowego.

Zatem do obliczenia podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy wziąć okres: od 1 stycznia 2020 r. do 9 kwietnia 2020 r. (z umowy od 2006 r. do 9 kwietnia 2020 r.) i umowę od 20 kwietnia 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

Reklama

2. Nauczyciel zatrudniony w szkole od 2000 r. (umowa – akt mianowania), z którym z dniem 28 maja 2020 r. rozwiązano umowę o pracę z powodu przejścia na emeryturę, z którym następnie zawarto umowę o pracę na czas określony od 1 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. oraz od 1 września 2020 r., spełnił wymóg przepracowania w 2020 r. co najmniej 6 miesięcy (180 dni).

Łącznie w 2020 roku przepracował 294 dni:

  • od 01.01 2020 r. do 28.05.2020 r. = 148 dni;
  • od 01.06.2020 r. do 26.06.2020 r. = 26 dni;
  • od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 r. = 120 dni.

Do podstawy trzynastki będzie wliczone wynagrodzenie, które uzyskał w całym roku kalendarzowym w tej placówce, tj. ze wszystkich trzech umów o pracę.

Więcej na temat trzynastej pensji w książce „Trzynastka w pytaniach i odpowiedziach”