Muzea, ośrodki sportowe i wypoczynkowe oraz uzdrowiska znajdują się na liście instytucji udzielających ulg. Mogą z nich korzystać nie tylko małżonkowie, ale i rodzice rozwiedzeni lub żyjący w związku nieformalnym.

Czy każdy park narodowy oferuje zniżki

Czytelniczka będzie z trójką dzieci spędzać urlop w Międzyzdrojach. W trakcie pobytu nad morzem chciałaby wybrać się z nimi do pokazowej zagrody żubrów, która znajduje się w Wolińskim Parku Narodowym. Czy w tym miejscu będzie mogła skorzystać z karty dużej rodziny?
Obecnie na liście parków narodowych, w których można mniej zapłacić za wstęp, znajduje się tylko Białowieski Park Narodowy. Po pokazaniu karty dużej rodziny opiekun może tam kupić bilet do Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, Rezerwatu Pokazowego Żubrów z 20-proc. rabatem. Ulga w takiej samej wysokości będzie też przysługiwać jego dzieciom.
Podstawa prawna
Par. 2–4 uchwały nr 85 Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430).

Czy będzie ulga na obiekty sportowe

Pan Sylwester chciałby wakacje z rodziną spędzić w ośrodku sportowym. Słyszał, że karta dużej rodziny uprawnia do ulg w tego typu instytucjach. Czy na podstawie tego dokumentu będzie mógł zapłacić mniej nie tylko za nocleg i wyżywienie, ale też za korzystanie z obiektów sportowych?
Część ośrodków sportowych, które znajdują się w wykazie jednostek udzielających ulg rodzinom wielodzietnym, oprócz zniżki na zakwaterowanie i wyżywienie, wprowadziła również rabaty przy korzystaniu, np. z pływalni, hali sportowej, siłowni. Opiekunowie i dzieci mogą też mniej zapłacić za wypożyczenie sprzętu sportowego. Rodzina powinna więc sprawdzić zakres zniżek, których udziela każda jednostka, ponieważ są one określone indywidualnie. Podobnie jest też w przypadku ośrodków wypoczynkowych. Wśród nich są m.in. uzdrowiska, które oferują zniżki na nocleg i posiłki, a dodatkowo udzielają ulg na zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne i odnowę biologiczną.
Podstawa prawna
Par. 2–4 uchwały nr 85 Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430).

Czy rodzina zapłaci mniej za wstęp do muzeum

Rodzice wychowujący czwórkę dzieci będą w sierpniu spędzać tydzień w Krakowie. Podczas pobytu chcieliby zwiedzić m.in. Muzeum Narodowe. W ubiegłym tygodniu matka złożyła wniosek o wyrobienie karty dużej rodziny dla każdego członka jej sześcioosobowej rodziny. Czy po otrzymaniu tych dokumentów będą mogli zapłacić mniej za wstęp do wspomnianej instytucji?
Rodzice i ich dzieci, które spełniają warunki do uzyskania karty dużej rodziny, mogą po jej okazaniu korzystać ze zniżkowych usług i biletów w jednostkach, które zdecydowały się przystąpić do rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych. Ich lista znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl. Instytucje i podmioty podzielone są na kategorie: muzea i turystyka, parki narodowe, transport kolejowy, ulgi podatkowe, sport i rekreacja, ośrodki wypoczynkowe oraz zakupy. W pierwszej grupie wymienionych jest obecnie 40 muzeów. Wśród nich jest 10 placówek, które mają siedzibę w Krakowie i należy do nich m.in. Muzeum Narodowe. Lista miejsc i usług, w których honorowana jest karta dużej rodziny, może się w każdej chwili zwiększyć i w związku z tym jest na bieżąco aktualizowana.
Podstawa prawna
Par. 2–4 uchwały nr 85 Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430).

Czy podróż pociągiem będzie tańsza

Pięcioosobowa rodzina wyjeżdża na wakacje w góry. Podróż do Zakopanego chcieliby odbyć pociągiem, bo rodzice dowiedzieli się w urzędzie gminy, że na podstawie karty dużej rodziny będą mogli zaoszczędzić na biletach. Czy dokument pozwoli im mniej zapłacić za przejazd?
Wśród przewoźników kolejowych, którzy zdecydowali się na przystąpienie do programu wspierania rodzin wielodzietnych, znajdują się PKP Intercity oraz Przewozy Regionalne. Rodzice powinni jednak dokładnie zapoznać się z ich zniżkową ofertą, bo skorzystanie z niej wymaga spełnienia ściśle określonych warunków. PKP Intercity udziela 25 proc. zniżki na przejazd pierwszą i drugą klasą w pociągach IC/IC Premium/TLK dla każdego członka rodziny, ale tylko gdy w podróż udadzą się minimum 3 osoby wchodzące w jej skład. To oznacza, że rodzice, którzy chcieliby wysłać w podróż np. dwójkę dzieci lub jeden z opiekunów jechałby tylko z jednym dzieckiem, z ulgi nie skorzystają. Jednak co do zasady z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie i w tym celu nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. Z kolei oferta przygotowana przez Przewozy Regionalne przewiduje, że najpierw trzeba kupić roczną REGIOkartę, która dla osób mających kartę dużej rodziny kosztuje 140 zł (taniej o 35 zł). Na jej podstawie można potem kupić bilet jednorazowy z 30-proc. zniżką, a miesięczny z 15-proc. rabatem. Posiadacz REGIOkarty może też płacić mniej za bilety na przejazdach obsługiwanych przez Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie i Koleje Wielkopolskie. Na razie na liście podmiotów udzielających zniżki nie ma żadnego przedsiębiorstwa autobusowego.
Podstawa prawna
Par. 2–4 uchwały nr 85 Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430).

Czy o zniżce decyduje miejsce zameldowania

Pani Justyna przeprowadziła się z całą rodziną do Poznania. Wcześniej mieszkali w gminie Czerwonak i tam też cały czas są zameldowani. Czy to oznacza, że w tamtejszym urzędzie muszą złożyć wniosek o wydanie karty dużej rodziny?
Wniosek o wydanie karty lub jej duplikatu (jeżeli zostanie zagubiona lub ukradziona) powinien być składany w miejscu zamieszkania członka rodziny wielodzietnej. Nie ma więc znaczenia, że rodzic jest zameldowany w innej gminie i nie musi do niej jechać, aby złożyć niezbędne dokumenty.
Podstawa prawna
Par. 10 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755 z zm.).

Czy karta przysługuje rozwiedzionym

Pan Krzysztof jest ojcem trójki dzieci. Dwa lata temu rozwiódł się z ich matką, a w kwietniu ponownie zawarł związek małżeński. Czy w takiej sytuacji może złożyć wniosek o wyrobienie karty dużej rodziny?
Uprawnienia wynikające z posiadania karty przysługują rodzicom, którzy mają co najmniej trójkę dzieci. Nie ma znaczenia, że rodzice się rozwiedli i związali z nowymi partnerami, np. ojciec ponownie ożenił się. Kartę może otrzymać wtedy zarówno matka i dzieci, które mieszkają razem z nią, jak i ich ojciec. Co więcej w takiej sytuacji karta dużej rodziny będzie przysługiwać nie tylko jemu, ale też jego obecnej małżonce, pomimo że mogą oni nie mieć wspólnych potomków. Do zniżek jest bowiem uprawniony również małżonek rodzica i może korzystać z karty, dopóki ten rodzic nie straci uprawnień wynikających z rządowego programu lub ich małżeństwo nie zostanie unieważnione lub rozwiązane przez rozwód. Ponadto ojciec może wyrobić dokument uprawniający do zniżek w przypadku, gdy z pierwszą żoną ma dwoje dzieci, a z drugą jednego potomka. Wówczas ulgi przysługują jemu i wszystkim potomkom. Karta dużej rodziny może być przez gminę przyznana również, gdy małżonkowie mają jedno wspólne dziecko i po jednym dziecku z poprzednimi partnerami lub małżonkami. W takich przypadkach nie ma też znaczenia, że rozwiedzeni rodzice mieszkają w innych gminach. Wówczas nie muszą składać wspólnie wniosku o kartę w jednym urzędzie, bo matka, która zajmuje się na co dzień dziećmi, robi to w swojej gminie, a ich ojciec w drugiej. Nawet jeżeli wskaże on we wniosku dane swoich potomków, to samorząd powinien zamówić dokument tylko dla niego, ale już nie dla dzieci, bo w ich imieniu wystąpiła ich matka.
Podstawa prawna
Par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755 z zm.).

Czy są upusty dla osób w związku nieformalnym

Rodzice wychowują czwórkę wspólnych dzieci. Słyszeli o rządowym programie wspierania rodzin wielodzietnych, ale nie wiedzą, czy będą do niego uprawnieni, ponieważ nie są małżeństwem. Czy mimo to mogą uzyskać kartę dużej rodziny?
Z dokumentu dającego prawo do zniżek mogą korzystać zarówno rodzice, którzy zawarli małżeństwo, jak i ci pozostający w związku nieformalnym. Decydujące znaczenie ma to, czy każdy z partnerów jest rodzicem co najmniej trojga dzieci. Jeżeli więc matka trójki dzieci pozostaje w nieformalnym związku z mężczyzną, który nie jest ich ojcem, to w takiej sytuacji tylko ona oraz jej potomkowie mogą wyrobić kartę dużej rodziny i z niej korzystać. Inaczej byłoby, gdyby zawarli małżeństwo, bo wówczas jej partner spełnia definicję małżonka rodzica, który może być posiadaczem tego dokumentu. Również w sytuacji, w której matka ma dwójkę dzieci, a jej partner trójkę potomków, którzy mieszkają wspólnie z ich matką, to prawo do ulg i zniżek ma tylko ten ojciec. Jego obecna partnerka nie, bo jest rodzicem dwójki dzieci.
Podstawa prawna
Par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755 z zm.).

Czy liczą się dzieci z pieczy zastępczej

Czytelniczka i jej mąż tworzą zawodową rodzinę zastępczą dla dwójki rodzeństwa. Wychowują też własne dziecko. Czy mogą starać się o kartę dużej rodziny?
Zgodnie z zasadami programu dzieckiem jest nie tylko biologiczny potomek rodziców, ale też małoletni, nad którym jest sprawowana rodzinna piecza zastępcza. Nie ma znaczenia, czy jest to rodzina zastępcza zawodowa, niezawodowa czy rodzinny dom dziecka. Ponadto za dziecko może być uznana osoba, która przebywając w pieczy uzyskała pełnoletność, ale pozostaje jeszcze w niej ze względu na kontynuowanie nauki. To oznacza, że jeżeli sąd powierzył rodzicom opiekę nad dziećmi, a oprócz tego mają swoich potomków, to mogą być traktowani jako rodzina wielodzietna.
Podstawa prawna
Par. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755 z zm.).