Agata Gronowicz wyjaśniła m.in. że urlop ojcowski udzielany jest na pisemny wniosek, który ojciec dziecka musi złożyć na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Ekspertka resortu pracy wyjaśniła przy tym, ze pracodawca musi taki wniosek uwzględnić i udzielić ojcu urlopu.

Gronowicz wytłumaczyła też, że niezależnie od tego, czy matka dziecka ma pracę, czy też jest bezrobotna, ojcu przysługuje urlop ojcowski w wymiarze dwóch tygodni. Urlop ten musi być jednak wykorzystany do momentu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy.

Jeśli chodzi o osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło to - jak wyjaśniła jednemu z internautów Gronowicz - urlop ojcowski im nie przysługuje. "Osoba pracująca na podstawie umowy-zlecenia podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, która dobrowolnie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego ma jednak prawo do otrzymania zasiłku przez dwa tygodnie" - dodała ekspertka. Gronowicz wyjaśniła też, że przebywający na urlopie ojcowskim mężczyzna otrzymuje zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku (średnia wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy).

Oprac. AB