Z roku na rok rośnie liczba dłużników alimentacyjnych, wobec których gminy prowadzą postępowanie, ale ogólna skuteczność tych działań pozostaje na zbliżonym poziomie.

W 2009 roku skuteczność podjętych działań (liczba działań, która doprowadziła do wzrostu ściągalności należności alimentacyjnych) wyniosła ogółem 10,1%. Rok później spadła do 9,7%. W 2011 roku ogólna skuteczność utrzymała się na podobnym poziomie - 9,8%. W roku 2012 spadła do 9%.

Ostatnie dane za 2012 rok pokazują, że mniejsza niż w poprzednich latach liczba przekazanych komornikowi sądowemu informacji pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz skierowanych wniosków o zatrzymanie prawa jazdy wpłynęła pozytywnie na zwiększenie skuteczności tych działań.

W informacji resortu o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za 2012 roku zostały ujęte również dane na temat liczby i skuteczności decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań, oraz przekazywaniu danych do biura informacji gospodarczej.