Wyrok Trybunału (sygn. akt K 23/10) stwierdzający konstytucyjność zatrzymywania prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym spowodował, że narzędzie to jest nadal jednym z elementów prowadzonego przez gminę postępowania wobec rodzica niepłacącego na dzieci. Opinie co do jego efektów są jednak różne.
– Zatrzymanie prawa jazdy oddziałuje tylko na część dłużników, tym bardziej że wielu z nich nie ma takiego dokumentu lub zostało go już pozbawionych – mówi Monika Waluśkiewicz, kierownik działu świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Z danych resortu pracy wynika, że wykorzystanie tego narzędzia tylko w 20 proc. przypadków przyczyniło się do wzrostu egzekucji należności.