Urzędnicy liczą na to, że dzięki informatyzacji sprawy będą załatwiane szybciej i sprawniej. 

Portal jest dostępny pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl. System był testowany w gminach w województwach łódzkim i świętokrzyskim.