Od 1 stycznia 2014 r. gminy oraz powiaty będą mogły przyłączać swoje jednostki do portalu informacyjno-usługowego Emp@tia. Tylko w tych, które się na to zdecydują, możliwe będzie ubieganie się o wsparcie za jego pośrednictwem.
– Portal jest specjalnym miejscem, w którym nie tylko będzie można złożyć elektroniczny wniosek, ale też znaleźć informacje dotyczące rodzajów pomocy możliwej do uzyskania – tłumaczył Radosław Mleczko, wiceminister pracy i polityki społecznej, na specjalnej konferencji poświęconej uruchomieniu Emp@tii.
Dodał, że cały przyszły rok ma być poświęcony na wdrożenie projektu, tak aby na jego koniec dołączyły do niego wszystkie gminy. Resort udostępni im w tym celu bezpłatne oprogramowanie. Jednak zarówno samorządy, jak i beneficjenci pomocy nie będą zmuszani do przechodzenia wyłącznie na elektroniczną drogę komunikacji.
– W tym roku przeprowadziliśmy w 10 gminach pilotaż projektu. Już teraz dwa województwa: łódzkie i świętokrzyskie, skąd pochodziły biorące w nim udział samorządy, zadeklarowały, że w całości do niego przystąpią – podkreślił Marek Kulawczyk, dyrektor departamentu informatyki MPiPS.
Na początku elektronicznie będzie można składać wnioski tylko o pomoc społeczną. W połowie roku taka możliwość ma zostać rozszerzona o świadczenia rodzinne, a w kolejnych latach katalog ten ma być systematycznie powiększany o różnego typu usługi. Aby skorzystać z portalu, który jest dostępny pod adresem Empatia.mpips.gov.pl, konieczne będzie założenie konta użytkownika i zalogowanie się bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.
Złożenie wniosku o pomoc w innej niż papierowa formie nie oznacza jednak, że osoba ubiegająca się o nią nie będzie miała bezpośredniego kontaktu z pracownikiem socjalnym. Cały czas warunkiem uzyskania wsparcia będzie przeprowadzenie przez niego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Nowością będzie zaś korzystanie przez urzędników z mobilnych terminali, do których mają być wpisane zebrane informacje.
Razem z portalem Emp@tia rusza też elektroniczny Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej, który umożliwi znalezienie placówki lub instytucji, np. ze względu na jej profil lub lokalizację najbliższą miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby.
50 mln zł kosztowało uruchomienie portalu Emp@tia