Ponad 8 tys. zł dostanie pracodawca za trzy lata nauki młodocianego zawodu. Równowartość tej kwoty zostanie wypłacona również, jeśli szkolenie będzie trwało krócej.

Pracodawca, który zatrudni ucznia w celu nauki zawodu, otrzyma dofinansowanie kosztów kształcenia, nawet jeśli będzie ono trwało krócej niż 36 miesięcy. Taką zmianę wprowadzili posłowie w trakcie prac nadzwyczajnej podkomisji nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie przepis, na podstawie którego pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie, określa, że pieniądze są wypłacane za 24 lub 36 miesięcy kształcenia, pod warunkiem że uczeń zda egzamin zawodowy. Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP) przepis ten jest różnie interpretowany.