Ponad 8 tys. zł dostanie pracodawca za trzy lata nauki młodocianego zawodu. Równowartość tej kwoty zostanie wypłacona również, jeśli szkolenie będzie trwało krócej.

Pracodawca, który zatrudni ucznia w celu nauki zawodu, otrzyma dofinansowanie kosztów kształcenia, nawet jeśli będzie ono trwało krócej niż 36 miesięcy. Taką zmianę wprowadzili posłowie w trakcie prac nadzwyczajnej podkomisji nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie przepis, na podstawie którego pracodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie, określa, że pieniądze są wypłacane za 24 lub 36 miesięcy kształcenia, pod warunkiem że uczeń zda egzamin zawodowy. Zdaniem Związku Rzemiosła Polskiego (ZRP) przepis ten jest różnie interpretowany.

– Ci pracodawcy, których młodociani pracownicy ukończą kształcenie wcześniej, np. po 33 miesiącach, otrzymują dotacje w różnej wysokości, w zależności od interpretacji przepisu. Chcieliśmy, aby rząd wprowadził jednolite zasady przyznawania dofinansowania – tłumaczy Jolanta Kosakowska, dyrektor zespołu oświaty zawodowej ZRP.

Z wnioskiem ZRP zgodzili się posłowie. Od 1 września 2012 r. pracodawcy ubiegający się o pieniądze za naukę młodocianych dostaną je w kwocie proporcjonalnej do okresu kształcenia, czyli 224 zł za każdy miesiąc. To oznacza, że za 36 miesięcy nauki zawodu dostaną dofinansowanie w wysokości 8081 zł (obecnie jest to 7645 zł).