Trwające od wtorku spotkanie jest pierwszym z serii ministerialnych spotkań w Polsce w ramach prezydencji.

Minister zdrowia Ewa Kopacz przed wejściem do sali obrad poinformowała dziennikarzy, że uczestnicy spotkania w środę będą rozmawiać o e-zdrowiu, czyli informatyzacji i przepływie informacji. Omówione mają być możliwości i korzyści, jakie daje internet w profilaktyce, diagnostyce i terapii.

Szefowa resortu zdrowia zwróciła uwagę, że ok. 2 mln Polaków przebywa za granicą i korzysta z różnych form ochrony zdrowia w różnych krajach europejskich. Dzięki internetowi informacje o pacjencie będą mogły być transferowane do miejsca, w którym ewentualny zabieg byłby wykonywany czy udzielona porada.

Kopacz poinformowała, że drugim tematem będą determinanty zdrowia, czyli "wszystko to, co wpływa na nasze życie, na naszą starość, czyli jak się odżywiamy, jak jesteśmy aktywni ruchowo, czy palimy, pijemy, czy sięgamy po narkotyki". "Pokażemy negatywną stronę używek, ale też pozytywną stronę aktywności fizycznej i zdrowej diety" - wyjaśniła.

Jakub Gołąb, rzecznik prezydencji w Ministerstwie Zdrowia, poinformował, że w sopockim spotkaniu bierze udział ok. 140 osób, w tym wysocy rangą przedstawiciele Komisji Europejskiej, przedstawiciele WHO oraz 13 ministrów zdrowia i 14 wiceministrów lub przedstawicieli resortów krajów UE.

Aprobata ws. tworzenia Regionalnych Centrów Monitorowania zaburzeń komunikacyjnych u dzieci

We wtorek podczas konferencji prasowej Kopacz poinformowała, że w pierwszym dniu obrad przedstawiciele Ministerstw Zdrowia 27 krajów UE wyrazili aprobatę ws. tworzenia Regionalnych Centrów Monitorowania zaburzeń komunikacyjnych u dzieci. Jak wyjaśniła, powinna być jednolita polityka europejska w sprawie obligatoryjnych badań przesiewowych u dzieci w zakresie zaburzeń komunikacyjnych dotyczących wzroku, słuchu i mowy. "Mówimy, żeby te badania w krajach Unii były przeprowadzane u dzieci w tym samym, stosunkowo wczesnym wieku" - dodała.

Podczas spotkania wymieniono też informacje na temat transplantologii i tzw. dopalaczy. Kopacz podkreśliła, że Polska jest w tej chwili liderem w Europie w walce z dopalaczami. Dodała, że celem dyskusji nt. dopalaczy było "zwrócenie uwagi na to, abyśmy jeszcze skuteczniej niż do tej pory w Polsce mogli walczyć z dopalaczami w całej Europie".

Nieformalne spotkania szefów resortów ze wszystkich krajów UE należą do najważniejszych wydarzeń prezydencji i odbywają się cyklicznie w kraju, który aktualnie przewodniczy pracom Rady UE. Nie zapadają na nich formalne decyzje, jednak dyskusja i wnioski prezydencji służą przygotowaniu gruntu pod decyzje, które będą mogły być podjęte na formalnych spotkaniach w Brukseli i Luksemburgu.