W Sopocie rozpoczęło się spotkanie ministrów pracy z trzech krajów UE oraz komisarza Unii ds. zatrudnienia ze związkami zawodowymi, pracodawcami i organizacjami pozarządowymi. Poprzedza ono sesję z udziałem ministrów ds. zatrudnienia i polityki społecznej z 27 krajów Unii.

W czwartkowym porannym spotkaniu biorą udział ministrowie pracy tzw. trio - z Polski oraz Danii i Cypru, które po naszym kraju obejmą prezydencję. Obecny jest także komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji Laszlo Andor. Komisarz i szefowie resortów spotykają się z przedstawicielami europejskich federacji zrzeszających związki zawodowe, pracodawców i organizacje społeczne.

Jak poinformowała PAP rzecznik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Bożena Diaby, rozmowy mają dotyczyć zmian demograficznych w Europie, a także efektywnych sposobów poszukiwania pracy.

Te same problemy mają być poruszane na nieformalnym spotkaniu ministrów do spraw zatrudnienia i polityki społecznej z 27 krajów Unii Europejskiej, które rozpocznie się w Sopocie wczesnym popołudniem. Diaby poinformowała PAP, że udział w spotkaniu potwierdzili szefowie resortów ze wszystkich 27 krajów Unii. Obrady poprowadzi polska minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak.

Reklama

Jednym z głównych tematów rozmów będą kwestie demograficzne. Od 2013/2014 roku, wraz z odchodzeniem na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego, w UE zacznie się zmniejszać liczba osób aktywnych zawodowo. Obecnie liczba osób powyżej 60 lat rośnie dwa razy szybciej niż przed rokiem 2007, tj. o około 2 mln rocznie, wcześniej był to 1 mln rocznie.

Czwartkowe spotkanie ministrów podzielone zostanie na dwie części

Czwartkowe spotkanie ministrów podzielone zostanie na dwie części. Pierwsza sesja poświęcona będzie temu, jak - w obliczu zmian demograficznych - poprawić konkurencyjność na rynku pracy, jak ocenić konkurencyjność instytucji rynku pracy i jak rozwijać partnerstwo publiczno-prywatne w sferze zatrudnienia. Druga część poruszać będzie kwestie związane z solidarnością międzypokoleniową.

W drugim dniu spotkania, w piątek, zostaną zorganizowane trzy warsztaty: polski, duński i cypryjski. Podczas polskiego - rozmowy mają dotyczyć łączenia ról pracowniczych i rodzicielskich, wprowadzania elastycznych form rynku pracy: prac terminowych, umów projektowych, prac na zlecenie, w niepełnym wymiarze, czy na część etatu. Z kolei Duńczycy poruszą głównie kwestię podnoszenia wieku emerytalnego (w Danii na emeryturę przechodzi się w wieku 67 lat, niezależnie od płci).

W sumie w dwudniowym spotkaniu weźmie udział ok. 230 osób. Sesja ma charakter nieformalny, co oznacza, że nie zapadną na niej wiążące decyzje, jednak dyskusja i wnioski posłużą przygotowaniu gruntu pod decyzje, które będą mogły być podjęte na formalnych spotkaniach w Brukseli i Luksemburgu.