Minister Ewa Kopacz na środowej konferencji prasowej przedstawiła przygotowania resortu zdrowia do rozpoczynającej się 1 lipca polskiej prezydencji i priorytety w zakresie zdrowia.

"Krócej żyjemy, bo nie mamy nawyków prozdrowotnych, źle się odżywiamy, nie jesteśmy aktywni, używamy w nadmiarze alkoholu, a czasem narkotyków czy dopalaczy. To nie suma pieniędzy, która jest w danym systemie ochrony zdrowia decyduje o tym, czy żyjemy dłużej czy krócej. To w dużej mierze zależy od nas samych" - powiedziała dziennikarzom Kopacz.

Podczas polskiej prezydencji ministerstwo zdrowia chce się skupić także na zagadnieniach związanych z zapobieganiem i kontrolą chorób układu oddechowego oraz zapobieganiu i leczeniu zaburzeń komunikacyjnych u dzieci.

"Te dzieci już na wstępie pozbawione są w pełni szans na normalną edukację, a potem życie zawodowe. Mówimy o dzieciach, które mają zaburzenia słuchu, mowy czy wzroku. Dlatego chcemy budować regionalne centra referencyjne, które będą wymieniać się informacjami na ten temat" - powiedziała Kopacz.

Prof. Krzysztof Kochanek z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie przypomniał, że około 20 proc. dzieci i młodzieży w Polsce - od wieku przedszkolnego po klasy licealne - ma problemy ze słuchem. "Co trzecie dziecko ma zaburzenia wzroku, natomiast co czwarte - zaburzenia artykulacji" - powiedział.

Kolejny priorytetem MZ jest zapobieganie chorobom mózgu i chorobom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera. Jak powiedział prof. Grzegorz Opala ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w Unii Europejskiej 37 proc. kosztów ponoszonych na ochronę zdrowia i leczenie stanową choroby mózgu.

W kalendarium prezydencji resortu zdrowia zaplanowano ponad 30 wydarzeń i spotkań. Inauguracyjne nieformalne spotkanie ministrów zdrowia Unii Europejskiej odbędzie się w Sopocie w dniach 4-6 lipca. Jak powiedziała minister zdrowia podczas tego spotkania poruszana będzie m.in. kwestia dopalaczy.

Kopacz powiedziała też, że chciałaby, aby trzy ustawy: o zdrowiu publicznym, badaniach klinicznych i jakości w ochronie zdrowia zostały uchwalone jeszcze przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi.