"Od samego początku podchodziliśmy niezbyt optymistycznie do tej ustawy. Uważaliśmy, że bezzasadnym jest dokonywanie mechanicznych cięć i redukcji zatrudnienia w administracji. Choć są oczywiście, takie miejsca, gdzie występuje przerost zatrudnienia i wskazana byłaby jego redukcja. Ale są też takie, gdzie tego przyrostu nie ma, wtedy ograniczenie miejsc pracy odbyłoby się ze szkodą dla jakości administracji.

Oszczędności w administracji nie powinny być automatyczną redukcją zatrudnienia, ale odbywać się poprzez uproszczenie procedur, czego efektem powinno być ograniczenie miejsc pracy. To nie jest tak, że w administracji nie mają co robić, zdecydowana większość jej pracowników to zapracowani ludzie. Problem polega na tym, że często ich zadania są nieefektywne i niczemu nie służą. Oszczędności powinny wynikać ze zmian merytorycznych, które mogą przynieść redukcję zatrudnienia".