Rozrastająca się biurokracja jest problemem, z którym trzeba walczyć, ale trzeba walczyć w zgodzie z konstytucją - powiedział we wtorek prezydent Bronisław Komorowski.

Odniósł się w ten sposób do wtorkowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który podzielił jego zastrzeżenia do ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i uznał, że ustawa nie może wejść w życie. Ustawa zakładała zwolnienie 10 proc. pracowników.

Prezydent powiedział dziennikarzom, że kierując ustawę do TK wypełniał swoją rolę strażnika konstytucyjności uregulowań prawnych.

"Oczywiście trzeba szukać rozwiązań, które by pozwoliły na skuteczną walkę z przerostami w zatrudnieniu w administracji publicznej. () Bo niewątpliwie rozrastająca się biurokracja, jest problemem, z którym trzeba walczyć, ale trzeba walczyć w zgodzie z konstytucją" - powiedział Komorowski.

"Możliwości działania na rzecz ograniczenia nadmiernego zatrudnienia"

Prezydent przypomniał też, że wskazywał i wskazuje na możliwości działania na rzecz ograniczenia nadmiernego zatrudnienia.

"Po pierwsze przez niezatrudnianie bez potrzeby, a po drugie poprzez wykorzystanie istniejących przepisów, które bez automatyzmu takiego działania, ale jednak dają poszczególnym ministrom i szefom urzędów daleko idące możliwości dokonywania korekt, jeśli chodzi o przerosty administracyjne - powiedział prezydent.