Jacek Skała ze Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP o wtorkowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w administracji - TK nie zgodził się na wejście w życie ustawy:

"W naszej ocenie, gdyby dziś zwolnić 10 proc. pracowników z prokuratury - urzędników, aplikantów, asystentów, analityków kryminalnych, to zdezorganizowałoby to jej pracę. Gdybyśmy się pozbyli 10 proc. personelu pomocniczego, to spowodowałoby utrudnienia w prowadzeniu postępowań przygotowawczych. W ocenie całego chyba środowiska - Prokuratora Generalnego również - odbiłoby się to w sposób negatywny na kwestii elementarnej, czyli bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Ustawa zakładała zwolnienie 10 proc. pracowników prokuratur, a co nas bulwersowało, nie przewidywała podobnych redukcji wśród pracowników sądownictwa, mimo że jest to jeden korpus urzędniczy, bo jest ustawa o pracownikach sądów i prokuratury.

Dlatego zwracaliśmy się do premiera, żeby prokuraturę wyłączyć na podobnych zasadach, jak sądownictwo. Była akcja wysyłania 7 tys. czerwonych kartek, ale to nie poskutkowało.

Nie ukrywamy, że cieszymy się z tego rozstrzygnięcia, bo TK podzielił większość naszych argumentów, które padały w debacie, w której uczestniczyliśmy od samego początku i w czasie prac w parlamencie".