Najwyższa Izba Kontroli we Wrocławiu sprawdza jak skutecznie udzielano pomocy poszkodowanym w wyniku powodzi występujących w 2010 r. w całej Polsce.

Jak poinformował PAP Przemysław Witek, rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu celem kontroli jest ocena udzielania przez administrację rządową i samorządową pomocy osobom poszkodowanym w wyniku powodzi w 2010 r.

"Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK w związku z postulatami w tym zakresie zgłoszonymi przez m.in. Sejmową Komisją do Spraw Kontroli Państwowej, Sejmową Komisję Finansów Publicznych oraz przez Rzecznika Praw Obywatelskich" - mówił Witek.

Dodał, że uzasadnieniem do podjęcia kontroli były ponadto krytyczne uwagi na temat udzielania pomocy powodzianom, pojawiające się zarówno w interpelacjach, zapytaniach, pytaniach i oświadczeniach sejmowych, jak i publikacjach prasowych.

Reklama

Kontrolą zostały objęte m.in. urzędy wojewódzkie: dolnośląski, kujawsko-pomorski, śląski, świętokrzyski, małopolski, lubuski, opolski i mazowiecki oraz niektóre urzędy gmin w całej Polsce.

Witek dodał, że najprawdopodobniej wyniki pokontrolne będą znane w połowie lipca 2011.