40 tys. na założenie biznesu będą mogły otrzymać osoby poszkodowane przez powódź z Małopolski i Śląska.
W przyszłym roku dwa województwa: małopolskie i śląskie wypłacą powodzianom unijne dotacje na biznes. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) w Krakowie trwa ocena 25 wniosków o dofinansowanie, które na konkurs ogłoszony w czerwcu zgłosili tzw. operatorzy, czyli firmy, które będą rozdzielać dotacje. 3 września WUP ogłosi, które z nich otrzymają dofinansowanie. Do podziału jest 30 mln zł. W konkursie wystartowała m. in. Izba Przemysłowo-Handlowa (IPH) w Tarnowie. Chce rozpocząć rekrutację do projektu w listopadzie, przeszkolić 60 powodzian, a 50 z nich wypłacić dotacje na biznes.
Radosław Jaźwiec z Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowie mówi, że na razie nie wiadomo, ile osób będzie zainteresowanych wsparciem, ponieważ trudno uzyskać od urzędników informacje o powodzianach. Nie wiadomo także, kogo można rekrutować do projektów.
– Dotacje mają być wypłacane osobom, które otrzymały jedno ze świadczeń przysługujących powodzianom, ale WUP nie wyjaśnił, czy uczestnikami projektów mogą być również domownicy – mówi Radosław Jaźwiec.
Na Śląsku konkurs dla operatorów zostanie ogłoszony we wrześniu. Dodatkowymi punktami premiowane będą projekty w co najmniej 50 proc. adresowane do powodzian z terenów wiejskich. Jak mówi Grzegorz Tomczak z WUP w Katowicach, rekrutacja do projektów, które zostaną wybrane w konkursie, powinna się rozpocząć na przełomie grudnia i stycznia.