Do pracy w Republice Irlandii w 2010 roku zarejestrowało się 8 tys. 742 Polaków z 69 tys. 39 wszystkich obcokrajowców z Unii Europejskiej i spoza - wynika z danych departamentu opieki socjalnej, który wydaje numery ubezpieczenia socjalnego (tzw. PPS).

W porównaniu z 2009 rokiem, kiedy Polakom wydano 13 tys. 794 numery PPS, ubiegłoroczne dane oznaczają spadek o 37 proc. Interpretowane są jako wynik głębokiej recesji, w której Irlandia znalazła się jako pierwsza, a wychodzi ostatnia.

Najwięcej Polaków przyjechało do Irlandii w 2006 roku - 93 tys. 787 osób.

Mimo widocznego spadku Polacy nadal byli w ub.r. najliczniejszą grupą obcokrajowców na irlandzkim rynku pracy. Dopiero na drugim miejscu znaleźli się obywatele brytyjscy (liczeni razem z mieszkańcami Irlandii Płn.), których było 7 tys. 810.

Polskie źródła dyplomatyczne szacują obecnie liczbę Polaków na ok. 180 tys.; w szczytowym okresie było to 220-250 tys.

Wśród obcokrajowców z nowych państw UE przyjętych po 1 maja 2004 roku, w ub.r. zaobserwowano spadek liczby Łotyszy (do 3 tys. 134 z 3 tys. 916 w 2009 r.) oraz Słowaków (do 1 tys. 288 wobec 1 tys. 784), ale wzrost liczby Litwinów i Rumów, odpowiednio do 4 tys. 353 oraz 3 tys. 2 osób. Wśród narodowości spoza UE najliczniejsi w ub. r. byli Brazylijczycy.