Każda osoba idąca na egzamin maturalny musi mieć przy sobie dokument pozwalający potwierdzić jego tożsamość. W przypadku osób pełnoletnich jest to dowód osobisty lub ewentualnie prawo jazdy. Jeśli jednak ktoś zapomni dowodu, jego tożsamość może być potwierdzona przez wychowawcę albo innego nauczyciela z danej szkoły. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin, zarówno ustny, jak i pisemny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Każdy, kto zapomni o tym i zabierze ze sobą telefon komórkowy, musi liczyć się z tym, że gdy zadzwoni, zostanie usunięty z egzaminu, a w konsekwencji nie zaliczy go.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zabronionego telefonu

Wymogów panujących na sali

Specjalnych potrzeb uczniów

Składu komisji

Kiedy można się odwołać od przebiegu egzaminu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Egzamin maturalny bez telefonu .