Absolwenci liceów i techników rozpoczynają dziś maraton maturalny. Zasady przeprowadzania egzaminów budzą wiele kontrowersji. Dlatego przypominamy, jakie prawa mają zdający.
Każda osoba idąca na egzamin maturalny musi mieć przy sobie dokument pozwalający potwierdzić jego tożsamość. W przypadku osób pełnoletnich jest to dowód osobisty lub ewentualnie prawo jazdy. Jeśli jednak ktoś zapomni dowodu, jego tożsamość może być potwierdzona przez wychowawcę albo innego nauczyciela z danej szkoły. Do sali, w której jest przeprowadzany egzamin, zarówno ustny, jak i pisemny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Każdy, kto zapomni o tym i zabierze ze sobą telefon komórkowy, musi liczyć się z tym, że gdy zadzwoni, zostanie usunięty z egzaminu, a w konsekwencji nie zaliczy go.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: