O tym, jakie wyniki stanowią podstawę rekrutacji na studia, decydują uczelnie. Kandydaci na studia mogą odwołać się od ich decyzji w sprawie odmowy przyjęcia na dany kierunek. Mogą też złożyć skargę do sądu.
Osoba, która chce rozpocząć studia, musi pomyślnie przejść postępowanie rekrutacyjne. Jest ono różne dla osób posiadających świadectwo maturalne (czyli tych, którzy zdali tzw. nową maturę) oraz dla tych, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości (czyli zdawali maturę na starych zasadach). Wszyscy muszą dokonać opłat za przystąpienie do rekrutacji.

Opłaty rekrutacyjne

W tym roku nie zmieni się wysokość opłat za postępowania rekrutacyjne na studia:
● 150 zł zapłacą kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki studiów, które wymagają przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień artystycznych oraz na kierunki architektura i urbanistyka oraz architektura wnętrz,
● 100 zł może kosztować rekrutacja obejmująca sprawdziany sprawności fizycznej,
● 85 zł maksymalnie zapłacą wszyscy pozostali kandydaci na studia za postępowanie kwalifikacyjne.
Uczelnie mogą ustalać niższą opłatę. Z dotychczasowej praktyki wynika jednak, że większość ustala maksymalne stawki. Tymczasem kandydaci muszą zapłacić za rekrutację na każdym kierunku, na którym złożą dokumenty. Jeśli więc dana osoba walczy o indeks na trzech kierunkach, zapłaci za każdy z nich. W takich przypadkach niektóre uczelnie zmniejszają jednak wysokość opłat (jeśli prowadzą wszystkie kierunki, na które chce zdawać kandydat). Limity opłat obowiązują jedynie szkoły publiczne.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Warunki przyjęcia określa uczelnia.

W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:


- Zasad rekrutacji

- Odwołań i pozwów

- Nieobecności na dodatkowym egzaminie wstępnym