O tym, jakie wyniki stanowią podstawę rekrutacji na studia, decydują uczelnie. Kandydaci na studia mogą odwołać się od ich decyzji w sprawie odmowy przyjęcia na dany kierunek. Mogą też złożyć skargę do sądu.
Osoba, która chce rozpocząć studia, musi pomyślnie przejść postępowanie rekrutacyjne. Jest ono różne dla osób posiadających świadectwo maturalne (czyli tych, którzy zdali tzw. nową maturę) oraz dla tych, którzy legitymują się świadectwem dojrzałości (czyli zdawali maturę na starych zasadach). Wszyscy muszą dokonać opłat za przystąpienie do rekrutacji.

Opłaty rekrutacyjne