Rządowa propozycja nowych zasad obsadzania najważniejszych stanowisk w administracji skarbowej nie ma nic wspólnego z konkurencyjnym i otwartym naborem w służbie cywilnej.
Ministerstwo Finansów przygotowało założenia do projektu zmiany ustawy o urzędach i izbach skarbowych. Ma zbliżyć procedurę wyłania dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych do obowiązującej w służbie cywilnej (SC).
Obecny konkurs ma zastąpić nabór. W pierwszym etapie kandydaci zamiast sprawdzianu wiedzy przedstawią pisemną koncepcję zarządzania urzędem. Do kolejnego etapu przejdą ci, których prace zostaną najlepiej ocenione.