Od przyszłego roku ma działać rzecznik praw absolwenta. Ma dbać m.in. o to, aby studenci uczyli się praktycznej, a nie tylko teoretycznej wiedzy.
Minister nauki i szkolnictwa wyższego powoła rzecznika praw absolwenta. Takie rozwiązanie przewiduje skierowany właśnie do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Ma on działać przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (RGNiSW). Jego głównym zadaniem ma być m.in. analiza sytuacji absolwentów uczelni na rynku pracy.
Andrzej Kurkiewicz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wskazuje jednak, że rzecznik ma być łącznikiem pomiędzy uczelniami, pracodawcami i ministrem. Zgodnie z projektem od przyszłego roku uczelnie samodzielnie będą kształtować programy nauczania. Akceptować będzie je minister po zasięgnięciu opinii 32 członków RGNiSW, w tym czterech przedstawicieli pracodawców.