Tylko miesiąc dyrektorzy szkół mają na przygotowanie arkuszy organizacyjnych na przyszły rok. Gminy zaakceptują je bez opinii kuratora oświaty.
Część środowiska oświatowego uważa, że kurator oświaty nadal powinien opiniować najważniejszy dokument organizacyjny szkoły. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, podkreśla, że wizytatorzy sprawdzali m. in., czy dobrze są przydzielone godziny ponadwymiarowe, czy nauczyciele mają odpowiednie kwalifikacje, czy klasy realizują odpowiednią liczbę godzin.
– Teraz przepisy mogą być częściej łamane, bo dla organów prowadzących najważniejsze są koszty i to one decydują o tym, jak jest zorganizowana praca szkoły – podkreśla Krzysztof Baszczyński.