Do 31 marca dyrektor szkoły musi przesłać do kuratora oświaty i organu prowadzącego uchwałę rady pedagogicznej wprowadzającą program innowacyjny.
Każda szkoła ma prawo wprowadzić nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, poprawiające jakość jej pracy. Programy innowacyjne oferuje więc wiele szkół. Na przykład SP nr 22 w Katowicach od ubiegłego roku prowadzi wśród uczniów klas I–III program Bawimy się w teatr, który pokazuje dzieciom, że rozrywka to nie tylko telewizja i komputer. Uczniowie w ramach kółka teatralnego oglądają przedstawienia, poznają teatr od kulis i spotykają się z aktorami oraz reżyserami.
Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. nr 56, poz. 506 z późn. zm.) uchwałę w sprawie wprowadzenia takiego programu musi podjąć rada pedagogiczna.