Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej otwarty i konkurencyjny nabór na tzw. wyższe stanowisko powinien być przeprowadzony niezwłocznie po tym, jak pojawia się na nim wakat. Jednak większość urzędów zwleka z ogłaszaniem konkursów na dyrektorów generalnych, departamentów czy kierowników. Mimo że od roku obowiązuje już nowa ustawa o służbie cywilnej, zorganizowały ich tylko 413. Ciągle nieobsadzone jest prawie 300 stanowisk. Funkcje z nimi związane wykonują tzw. osoby w zastępstwie.

Bezprawne zastępstwa

Od sierpnia dyrektora generalnego w Ministerstwie Finansów zastępuje dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa. Podobnie jest w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto trzema z 37 departamentów w MF kierują tzw. osoby w zastępstwie, a Ministerstwo Sportu nie może ciągle przeprowadzić naboru na dyrektorów dwóch departamentów: infrastruktury sportowej i sportu powszechnego. Tam też kierują nimi tzw. zastępcy.

Dagmir Długosz, dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podkreśla, że zgodnie z ustawą nie ma możliwości zajmowania wyższego stanowiska w zastępstwie. Jeśli na stanowisko pojawia się wakat, to nie powinno być ono obsadzone do czasu zakończenia naboru. Tak się jednak nie dzieje. Eksperci wskazują, że jest to m.in. konsekwencją tego, że ustawa o SC nie przewiduje żadnych sankcji za nieprzestrzeganie prawa.