Tylko jeden dzień będą mieli absolwenci liceów dwujęzycznych na zdanie egzaminów z przedmiotów wykładanych w języku obcym.
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła ostateczny harmonogram egzaminów maturalnych. Egzaminy z przedmiotów zdawanych w języku obcym odbędą się 22 maja. Do tych egzaminów przystępują uczniowie klas dwujęzycznych. W Polsce prowadzi je około 40 liceów. Osoby, które do nich chodzą, mają wybrane przedmioty (minimum trzy) prowadzone także w języku obcym. Przerwy pomiędzy poszczególnymi egzaminami będą wynosić tylko 15 minut. Maraton rozpocznie się o godz. 9 egzaminem z matematyki, a zakończy o 16.45 egzaminem z fizyki.
Osoby, które nie zdały pisemnego egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu, a przystąpiły do wszystkich egzaminów obowiązkowych, będą mogły zdawać poprawkę 23 sierpnia. Z kolei niezaliczone egzaminy ustne będzie można poprawiać od 19 do 25 sierpnia.
Terminy innych egzaminów pozostają niezmienione.