Ministerstwo Edukacji Narodowej zdecydowało, że pieniądze z rezerwy subwencji oświatowej można przeznaczyć m.in. na wyposażenie nowo wybudowanych szkół.
Zespół ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zatwierdził kryteria podziału rezerwy subwencji oświatowej zaproponowane przez resort edukacji. Stanowi ona 0,6 proc. subwencji oświatowej, co w tym roku daje kwotę 210 mln zł.
Według Marka Olszewskiego z Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, środki z rezerwy mogą być przeznaczone na korektę subwencji oświatowej z tytułu błędów statystycznych, dofinansowanie odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę oraz remonty likwidujące bariery architektoniczne dla uczniów niepełnosprawnych. Pomoc może być też przyznana na usunięcie szkód spowodowanych przez zdarzenia losowe, np. ogień, grad, uderzenia pioruna, huragan, powódź.