Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przygotowała założenia nowelizacji ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Dziś będzie je opiniować Rada Służby Cywilnej (RSC). Eksperci wskazują, że proponowane zmiany pozwolą prowadzić skuteczniejszą politykę kadrową w urzędach.

Szef ustali pensje

Obecnie szef służby cywilnej jedynie nawiązuje stosunek pracy z dyrektorem generalnym. Projekt przewiduje, że będzie on go także zwalniał oraz ustalał wysokość jego wynagrodzenia na wniosek lub po zaciągnięciu opinii właściwego szefa urzędu, np. ministra. Autorzy zmian wskazują, że w ten sposób będzie mógł dbać o spójność systemu wynagrodzeń na najwyższych stanowiskach w służbie cywilnej.

Artur Górski, poseł PiS, członek RSC, uważa, że zwiększanie kompetencji szefa SC jest krokiem w dobrym kierunku, pod warunkiem że będzie on samodzielny w podejmowaniu decyzji kadrowych.

Obecnie szef służby cywilnej ma słabą pozycję wobec premiera i samych ministrów, którzy zazwyczaj chcą mieć wpływ na obsadzanie stanowiska dyrektora generalnego.

Witold Gintowt-Dziewałtowski, poseł SLD, członek RSC, dodaje, że szef będzie bardziej obiektywny przy ustalaniu wynagrodzenia niż minister.

Profesor Józefina Hrynkiewicz, była dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zauważa, że dodatkowe uprawnienia zbyt głęboko ingerują w działania urzędu. Jej zdaniem jest za wcześnie na wprowadzanie zmian, bo obecna ustawa funkcjonuje niecały rok.