Celem podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy wymaganej od pracowników podejmujących lub piastujących kierownicze funkcje w przedsiębiorstwie. Studia przygotowują także do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotu gospodarczego lub usługowego oraz prowadzenia ksiąg dla innych podmiotów gospodarczych (biuro rachunkowe) bez konieczności zdawania egzaminu organizowanego przez Ministerstwo Finansów. Wiedza zdobyta na podyplomowych studiach rachunkowości jest również przydatna, a często wręcz niezbędna dla menedżera zarządzającego firmą lub dla ekonomisty dokonującego analizy i oceny działalności organizacji przemysłowych.

Studia z rachunkowości adresowane są do osób, które pragną poszerzyć i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów i rachunkowości. Odnosi się to zwłaszcza do menedżerów, finansistów, osób pragnących samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe, pracowników działów księgowych i kontrolnych, pracowników banków i administracji publicznej, a także osób pragnących zmienić swoje kwalifikacje.

Studia podyplomowe to nie tylko podwyższenie kwalifikacji i pogłębienie wiedzy zawodowej, ale także zdobycie solidnych podstaw do ubiegania się o uzyskanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych stosownie do rozporządzenia ministra finansów z 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2002 r., nr 120, poz. 1022 oraz z 2003 r., nr 210, poz. 2044).

Studia z rachunkowości w INE PAN są dostępne dla studentów zaocznych w dwóch wersjach: (1) dwusemestralnej z 220 godz. wykładów i (2) jednosemestralnej z 140 godz. zajęć. Zajęcia w systemie zaocznym są prowadzone w soboty i niedziele, zgodnie z podanymi harmonogramami zajęć. Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramami zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych. Po uroczystej inauguracji słuchacze otrzymują harmonogramy zajęć, a następnie rozpoczynają się pierwsze zajęcia.

Zajęcia w ramach podyplomowych studiów z rachunkowości w INE PAN prowadzone są zarówno przez wybitnych nauczycieli akademickich z udokumentowanym dorobkiem praktycznym, jak i przez ekspertów z doświadczeniem dydaktycznym.