Statystyka jest dziedziną, która pozwala dostrzegać wokół siebie takie powiązania zdarzeń i danych, które są niemożliwe do zauważenia i opisania w inny sposób.

Nowe spojrzenie

Znajomość statystyki umożliwia menedżerowi podniesienie jakości swojej pracy. Pozwala mu bowiem zapanować nad nierozwiązywalnymi wcześniej zagadnieniami zawodowymi. Jak analizować dane? Jak opisywać siłę wzajemnych powiązań? Jak dostrzegać tendencje? Jak prognozować? Jak optymalizować? Odpowiedzi na wszystkie te pytania będą dla menedżera o wiele łatwiejsze, gdy zapozna się on z tematyką zgłębianą w trakcie oferowanych przez Instytut studiów nad praktycznymi metodami statystycznymi.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności w zakresie ogólnych i specjalizowanych metod statystycznych, metod modelowania i prognozowania oraz metod analizy danych, pokazujących wewnętrzne powiązania danych. Podczas studiów ze statystyki stosowanej oferowanych przez Instytut słuchacze pogłębiają postrzeganie zagadnień znanych im z ich własnych profesji o wyrażanie ich w języku statystyki. Poznają również praktyczne sposoby radzenia sobie z problemami statystycznymi.