Współcześni menedżerowie muszą umieć zidentyfikować napotkane zjawiska, sprostać nowym wyzwaniom, ale także uczestniczyć w kształtowaniu swojego otoczenia biznesowego.

- Dlatego najnowsze zmiany w programach MBA dotyczą kwestii globalizacji gospodarki, aspektów miękkich procesu zarządzania oraz związanych z finansami międzynarodowymi – mówi Jakub Leszczyński, analityk serwisu MBA Portal.

- Jakość i atrakcyjność programów MBA w Polsce w ostatnich latach musiała wzrosnąć nie tylko ze względu na nowe możliwości biznesowe oraz galopującą konkurencję i specjalizację w gospodarce, ale przede wszystkim z powodu znacznie bogatszego doświadczenia polskich menedżerów i ich tempa uczenia się biznesu – uważa Krzysztof Nowak, członek zarządu Mercer Polska.

Spojrzenie na całość

Dobry program MBA to kompendium wiedzy w pigułce, czyli wiedza teoretyczna niezbędna każdemu menedżerowi, przekazywana przez wykładowców w ciekawej formie, z naciskiem na możliwości jej wykorzystania w pracy zawodowej. Ma on przecież pomóc menedżerom dostrzec i zrozumieć najnowsze procesy rządzące światową gospodarką jak i mające bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Program MBA jest także pomocny w tworzeniu procedur niezbędnych w firmie (w tym dotyczących podejmowania kluczowych decyzji).

Większość menedżerów podczas swojej kariery buduje wiedzę specjalistyczną, gromadzi doświadczenia i kontakty w jednym lub co najwyżej kilku obszarach wiedzy. Jedna osoba, rozpoczynając pracę zawodową jako przedstawiciel handlowy, awansuje w dziale sprzedaży, aby po kilku latach stać się dyrektorem sprzedaży. Inny pracownik, zaczynając od stanowiska kontrolera finansowego, może dojść w hierarchii firmy do szczebla dyrektora finansowego. Bez względu na specyfikę dotychczasowej pracy, z chwilą awansu i poszerzenia zakresu obowiązków oraz odpowiedzialności, niezbędne jest kompleksowe i perspektywiczne spojrzenie na organizację, a w związku z tym uzupełnienie wiedzy i umiejętności z innych obszarów działania firmy oraz ich integracja.