7,5 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) ma zostać przekazane do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2010 roku - poinformował w środę w Senacie wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior. "Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych nie jest zagrożona" - zapewnił.

Senat zajmował się nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która przewiduje, że FUS jeszcze w tym roku będzie mógł zaciągnąć pożyczkę do 5,5 mld zł.

Zgodnie z obecnymi przepisami na dochody FUS składają się składki pracowników i dotacje z budżetu państwa. Jeżeli FUS brakuje pieniędzy, może zaciągać jedynie pożyczki w bankach komercyjnych. Nowela przewiduje, że w takich wypadkach FUS będzie mógł dostać nieoprocentowaną pożyczkę z budżetu, którą przeznaczy wyłącznie na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków gwarantowanych przez państwo.

Druga ze zmian zawartych w nowelizacji daje FUS możliwość zaciągania nieoprocentowanych pożyczek także w FRD. Miałyby być one przeznaczone na poprawę płynności finansowej FUS i zostać zwrócone do FRD najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od ich otrzymania.

Reklama

W środę poprawki do nowelizacji zgłosił senator PiS Piotr Kaleta. Według jednej z nich FUS będzie mógł zaciągnąć pożyczkę na poprawę płynności finansowej nie częściej niż raz na dwa lata.

"Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych nie jest zagrożona"

Bucior poinformował, że w 2009 r. nie jest planowane przekazanie do FUS środków z FRD, który obecnie dysponuje kwotą ponad 7 mld zł. Jak dodał, w 2010 roku z FRD na emerytury ma zostać przekazane 7,5 mld zł.

Według szacunków resortu pracy, na koniec 2009 r. kredyty zaciągnięte przez FUS wyniosą ponad 6 mld zł. "Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych nie jest zagrożona" - zapewnił Bucior.

Fundusz Rezerwy Demograficznej istnieje od 2002 roku. Ma na celu gromadzenie rezerw finansowych przeznaczonych na uzupełnianie niedoborów funduszu emerytalnego, wynikających z przyczyn demograficznych. Jest to jedyny fundusz ZUS, który dysponuje gotówką i inwestuje swoje środki. Pieniądze FRD pochodzą m.in. z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa oraz części składki na ubezpieczenie emerytalne, odprowadzanej przez ZUS do FRD.