Organizatorzy wypoczynku dla dzieci będą od marca nie tylko składać papierowe formularze informujące o ich działalności, ale również elektroniczne. Zgłoszenia będą przyjmowały kuratoria działające w miejscu siedziby lub zamieszkania organizatora. Tak wynika z podpisanej właśnie przez Katarzynę Hall, ministra edukacji, nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Przewiduje też utworzenie elektronicznej bazy danych o wypoczynku. Znajdą się w niej informacje o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Baza będzie dostępna na stronach kuratoriów. Pozwoli ona sprawdzić wiarygodność organizatora kolonii. Rodzice, którzy stwierdzą nieprawidłowości podczas wypoczynku, będą mogli również zgłaszać uwagi.

Grzegorz Żurawski z Ministerstwa Edukacji Narodowej podkreśla, że nowe rozwiązania usprawnią organizację wypoczynku. Wyjaśnia, że organizatorzy i rodzice mają bliższy kontakt z kuratorium w swoim województwie. Z kolei wykorzystanie internetu umożliwi sprawną wymianę informacji między kuratoriami oraz działającymi w miejscu wypoczynku strażą pożarną i inspekcję sanitarną.