Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zgodnie z nim m.in. pracownicy zatrudnieni w regionalnych zarządach gospodarki wodnej (RZGW), dyrektorzy i wicedyrektorzy w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, a także centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będą wynagradzani tak jak pracownicy urzędów państwowych. Projekt przewiduje, że wynagrodzenie pracowników RZGW może wynosić minimalnie 1 tys. zł, a maksymalnie 7,5 tys. zł. Jego wysokość zależy od tzw. kategorii zaszeregowania. W przypadku otrzymania pierwszej kategorii może ono wynieść maksymalnie 1,6 zł, a w przypadku ostatniej, dwudziestej pierwszej, nie może być niższe niż 2,2 tys. zł.

Projekt przewiduje również, że dyrektorzy i wicedyrektorzy biura w PGSK i KRUS muszą mieć wykształcenie wyższe i co najmniej siedmioletni staż pracy. Nie mogą oni zarabiać mniej niż 2360 zł w przypadku dyrektora i 2060 zł, jeśli jest on wicedyrektorem.