Gmina w której dziecko mieszka, będzie zobowiązana przekazać gminie, w której chodzi do przedszkola, dotację w wysokości obowiązującej na jej terenie, pomnożonej przez wskaźnik procentowy określony w zasadach dotowania przedszkoli niepublicznych w gminie zobowiązanej do płacenia. Tak wynika z projektu zmiany ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Oznacza to, że wskaźnik procentowy, według którego ustala się wysokość refundowanych kosztów, nie może być wyższy od przyjętego przez gminę refundującą dla przedszkoli niepublicznych znajdujących się na jej terenie. Samorządy finansują bowiem w całości utrzymanie przedszkoli publicznych i dotują przedszkola niepubliczne ze swoich dochodów własnych. Senacki projekt jednogłośnie poparły sejmowe Komisje Edukacji oraz Samorządu Terytorialnego. Ma być on przyjęty na rozpoczynającym się w środę 4 listopada posiedzeniu Sejmu.