Sześciolatki gotowe do nauki czytania i pisania powinny być przeniesione z przedszkola do szkoły – twierdzi resort edukacji. Nie wszystkie szkoły mają jednak dla nich miejsca.
Rodzice nie powinni wymuszać na przedszkolu prowadzenia zajęć typowo szkolnych – mówi Grzegorz Żurawski, rzecznik prasowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, w odpowiedzi na nasz artykuł Sześciolatki potajemnie uczą się czytać i pisać (nr 195/2009).
Zdaniem resortu, mimo że jest początek października, sześciolatki nadal można zapisywać do szkół. Zgodnie z uchwaloną w marcu tego roku nowelizacją ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat. Do szkoły może być zapisany sześciolatek, który był objęty wychowaniem przedszkolnym lub który posiada pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.