Zwolnieniem z należności do ZUS za listopad oraz rozszerzeniem kręgu beneficjentów ulg w składkach przewidzianych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. w tarczy dla turystyki (czyli ustawie z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 1639) zajmowała się w zeszłym tygodniu sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny. Wczoraj Sejm miał głosować nad sprawozdaniem komisji, ale do zamknięcia numeru się tym nie zajął.
Zgodnie z nowelizacją ze zwolnienia ze składek za oba okresy (lipiec‒wrzesień oraz listopad) będą mogły skorzystać firmy, które musiały mocno ograniczyć swoją działalność, np. restauracje i kluby fitness. O przyznaniu pomocy mają decydować różne przesłanki.
W przypadku zwolnienia za trzy miesiące płatnik musi:
  • dokonać zgłoszenia jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r.
  • mieć przychód z działalności (prowadzonej pod określonym kodem PKD) uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie, niższy co najmniej o 75 proc. od przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.
W przypadku ulgi za listopad płatnik powinien:
  • prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą na 30 września 2020 r. pod określonym kodem PKD,
  • osiągnąć przychód z tej działalności w listopadzie 2020 r. niższy co najmniej o 40 proc. od przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.,
  • być zgłoszony jako płatnik składek do 30 czerwca 2020 r.
W obydwu przypadkach kluczowe jest jednak prowadzenie firmy pod określonym kodem PKD. I to o ten warunek toczyły się największe spory podczas prac w parlamencie. Projektowi zarzucano bowiem, że zbyt mocno zawęził krąg beneficjentów wspomnianych rozwiązań. Dlatego już na etapie prac sejmowych ten katalog został znacząco rozszerzony, a później wiele poprawek dorzucili też senatorowie.
Sejmowa komisja polityki społecznej i rodziny zarekomendowała odrzucenie wszystkich propozycji uzupełniających grono uprawnionych do zwolnienia ze składek za lipiec, sierpień, wrzesień.
Poparła jednak uzupełnienie kręgu beneficjentów do ulgi za listopad. Chodzi o płatników, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną następującymi kodami PKD:
47.72.Zsprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
49.32.Z – działalność taksówek osobowych,
49.39.Z – pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
56.21.Z – przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych – catering,
59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo oraz programami telewizyjnymi,
59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
96.01.Z. – pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.