Nasza spółka zawarła umowę z inną spółką na wykonanie usług, które dotychczas wykonywali nasi pracownicy. Teraz wykonują dla nas usługi na podstawie umowy zlecenia. ZUS uznał jednak, że to my powinniśmy opłacać składki także od zleceń. Czy możemy bronić się argumentem, że pracownicy nie są pokrzywdzeni – nie obchodzimy w ten sposób przepisów o nadgodzinach, bo dodatkowo pracują tylko ci, którzy się zgłosili?
Nie, taki argument w tego typu sprawach nie będzie miał znaczenia.
Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.