Maksymalny limit wydatków Służby Więziennej na lata 2022–2031 związany z ryczałtem za dojazd do miejsca pełnienia służby przysługujący funkcjonariuszowi SW wyniesie 96,9 mln zł. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej, który wczoraj przyjął rząd.
W latach 2012–2021 limit ten wynosił 75,9 mln zł.
Ryczałt przysługuje funkcjonariuszom, którzy mieszkają poza miejscowością, w której pełnią służbę. Wypłat dokonuje się na ich wniosek. Takie uprawnienie wynika wprost z art. 195 a ustawy o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 848).
To prawdopodobnie nie jedyne zmiany, jakie w najbliższym czasie czekają tę formację.
Jak pisaliśmy (w DGP nr 229/2020 „Formacje mundurowe chcą być traktowane równo”), mają ich objąć też zmiany dotyczące możliwości doliczenia cywilnego stażu do służby. Nad zmianami pracuje resort spraw wewnętrznych i administracji, ale w sprawie dodania do projektu funkcjonariuszy SW interweniował już wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.
Niedawno ci najbardziej doświadczeni zostali też objęci zachętami do pozostania w służbie. Mowa tutaj o świadczeniu motywacyjnym dla funkcjonariuszy posiadających wysługę powyżej 25 lat w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie oraz dla funkcjonariuszy posiadających wysługę powyżej 28 lat i 6 miesięcy – w kwocie 2,5 tys. zł miesięcznie.
W ubiegłych latach limity wydatków wynosiły (w milionach zł):
2012r. 6,785 zł;
2013r. 6,954 zł;
2014r. 7,128 zł;
2015r. 7,306 zł;
2016r. 7,489 zł;
2017r. 7,676 zł;
2018r. 7,861 zł;
2019r. 8,049 zł;
2020r. 8,242 zł;
Etap legislacyjny
Projekt przyjęty przez rząd