Pełnopłatne zwolnienie w przypadku zachorowania na chorobę zakaźną nie obejmie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Pomimo pozytywnej rekomendacji senackiej komisji zdrowia poprawka do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, która regulowała tę kwestię, nie została przyjęta przez Senat.