Przy udzielaniu świadczenia pielęgnacyjnego, nie można odrzucić oświadczenia o zaprzestaniu pracy w gospodarstwie rolnym tylko dlatego, że ktoś jest wciąż ubezpieczony w KRUS – wynika z wyroku WSA w Krakowie.

Wójt odmówił kobiecie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaną opieką nad niepełnosprawnym ojcem. Wskazał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze dwoma decyzjami uchyliło jego wcześniejsze rozstrzygnięcie i przekazywało sprawę do ponownego rozpoznania. Organ wyjaśnił, że wciąż nie da się ustalić daty powstania niepełnosprawności i z tego powodu nie została spełniona przesłanka przyznania prawa do świadczenia wynikająca z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych

Córka ponownie złożyła sprawę do SKO. Podniosła, że stan zdrowia ojca pogarsza się i jest na tyle poważny, że nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Wyjaśniła, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie wykonuje pracy w gospodarstwie rolnym, które obecnie wydzierżawiła. Zwróciła też uwagę, iż jej najbliższa rodzina nie jest w stanie pomóc w codziennej opiece nad ojcem.