Pracownicy, którym na podstawie specustawy o COVID-19 pracodawcy zmniejszyli wymiar czasu pracy, otrzymali także niższe zasiłki. Nowe przepisy nakazują ich podwyższenie.
Ustawa z 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (Dz.U. poz. 1747) weszła w życie 9 października. Jedno z jej uregulowań dotyczy od dawna poruszanej kwestii ustalania zasiłków od wynagrodzeń obniżonych w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy w czasie epidemii. Niedawno uchwalona ustawa daje pracownikom prawo do ubiegania się o przeliczenie podstaw zasiłków i wypłatę wyrównań świadczeń, np. zasiłku macierzyńskiego, chorobowego i opiekuńczego.

Ważny etat po zmianie