Po wydaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dodatkowych wyjaśnień ze zwolnienia z opłacania składek skorzystają kolejni przedsiębiorcy. Sprawa może dotyczyć przynajmniej około 17 tys. firm – podał ZUS w komunikacie.

Jak przypomniano w przesłanym PAP we wtorek komunikacie, firmy, które miały długi w ZUS, nie były zwalniane z płacenia składek, ale obecnie dla niektórych z nich jest taka możliwość.

Do 30 czerwca przedsiębiorcy mogli złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek. Dotyczyło to składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek stanowi pomoc publiczną. Pomoc ta mogła zostać przyznana przedsiębiorstwu, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji.

Reklama

"Trudna sytuacja to taka, w której firma m.in. zalegała z opłacaniem składek za więcej niż 12 miesięcy lub spełniała kryteria kwalifikujące do objęcia postępowaniem upadłościowym" – wyjaśniła cytowana w komunikacie regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis.

Podkreśliła, że dodatkowe wyjaśnienia z UOKiK mówią, że w przypadku przedsiębiorstw, które na dzień 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji należy zweryfikować, czy na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek sytuacja ta nadal trwała.

Reklama

"Jeżeli okazałoby się, że przedsiębiorca, składając wniosek o zwolnienie ze składek, nie miał już zaległości w opłacaniu składek, wówczas zwolnienie będzie mu przysługiwać. Oznacza to, że więcej firm będzie mogło skorzystać z tarczy antykryzysowej" – dodała Kowalska-Matis.

Dodatkowa weryfikacja obejmuje również firmy istniejące krócej niż trzy lata, które nie były objęte postępowaniem upadłościowym i nie otrzymały pomocy na ratowanie (która nie została spłacona) lub restrukturyzację.

"To bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Dodatkowe wyjaśnienia z UOKiK oznaczają, że więcej przedsiębiorców będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek. Staraliśmy się o to, aby rozwiać wszelkie wątpliwości przy tarczy. Nasza praca opłaciła się. Z naszych szacunków wynika, że ze zwolnienia może dodatkowo skorzystać nawet ok. 20 tys. firm w całej Polsce" – powiedziała rzeczniczka.

Dodała, że przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie do 30 czerwca, ale z powodu zaległości w składkach nie otrzymali ulgi, w najbliższych dniach otrzymają od ZUS specjalny formularz, który należy przesłać do ZUS w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma.

ZUS zwolnił z 13 mld zł składek za marzec, kwiecień i maj ok. 2 mln firm, chroniąc 6,5 mln miejsc pracy.