Zakład Ubezpieczeń Społecznych planuje wdrożenie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) nowego rozwiązania, które usprawni wnioskowanie o wydanie dokumentu potwierdzającego podleganie ubezpieczeniom społecznym w Polsce przez pracowników delegowanych.
Obecnie osoby, które chcą otrzymać zaświadczenie A1, mogą skorzystać w tym celu z Platformy Usług Elektronicznych ZUS i wypełnić elektronicznie odpowiedni wniosek. ZUS uprościł jednak te formularze i od 30 września będą one dostępne dla wnioskodawców na PUE.
Tego dnia zostanie też wdrożony nowy kreator wniosku o wydanie zaświadczenia A1, który przeprowadzi wnioskodawcę przez proces składania formularza. Na podstawie odpowiedzi na kolejne pytania system, w oparciu o podane informacje, automatycznie rozpozna, który wniosek jest właściwy w danej sytuacji. Będzie również podpowiadał, jak prawidłowo wypełnić wniosek. W konsekwencji powstanie komplet dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami.
W pierwszej kolejności kreator ma zostać uruchomiony dla osób składających najbardziej typowe wnioski.
Chodzi o klientów, którzy chcą otrzymać zaświadczenie A1, w trzech sytuacjach: delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii, czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa, wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek w kilku państwach.