Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępnił wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców, którym zleceniodawca odmówił jego złożenia. Jest to dokument o symbolu RSP-CZ i można go przekazać do organu rentowego wyłącznie elektronicznie.
Takie rozwiązanie wprowadziła tarcza 4.0 (tj. ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 – Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
Na jej podstawie zleceniobiorca, któremu zleceniodawca odmówił złożenia wniosku o postojowe w jego imieniu, może samodzielnie wystąpić do ZUS o to świadczenie. Wcześniej takiej możliwości nie było, a zdarzali się zleceniodawcy, którzy z różnych powodów odmawiali dopełnienia tej formalności. O złej sytuacji pokrzywdzonych tym rozwiązaniem pisaliśmy m.in. w DGP nr 116/2020 „Byli zleceniodawcy nie chcą czy nie mogą pomóc?”.
Reklama
Dziś zleceniobiorca może samodzielnie złożyć wniosek bezpośrednio do ZUS, jeżeli spełnia określone warunki. Jego przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekraczać określonego limitu (obecnie to 15 994,41 zł), a jego umowa musiała być zawarta przed 1 kwietnia 2020 r. Do wniosku jest też zobowiązany dołączyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadczenie potwierdzające, że zleceniodawca odmówił złożenia dokumentów w jego imieniu.
Wniosek można przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie, tj. przez PUE ZUS. Swój profil zleceniobiorca może założyć przez bankowość elektroniczną (w niektórych bankach), przez profil zaufany oraz podczas wizyty w placówce ZUS. Tak składany dokument trzeba podpisać za pomocą funkcji podpisu profilem PUE. Po wypełnieniu wniosku należy wybrać pole „podpisz profilem PUE” i wniosek zostaje wysłany do ZUS. Jest to sposób autoryzacji, który nie wymaga dodatkowych czynności ani opłat.