Praktyka w wybranej dziedzinie jako niezbędny element uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu psychologa – taki przepis ma znaleźć się w ustawie, o którą środowisko walczy od kilkunastu lat. Wkrótce jej projekt ma trafić do konsultacji.
Tak wynika z odpowiedzi Stanisława Szweda, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, na interpelację poselską. – Projekt nowej regulacji zawodu psychologa jest na końcowym etapie opracowania. Następnym krokiem będą jego konsultacje ze środowiskiem psychologów oraz zainteresowanymi podmiotami – deklaruje.