Wdrożenie pierwszej tury Pracowniczych Planów Kapitałowych odbyło się płynnie i skutecznie dzięki zaangażowaniu instytucji finansowych - wynika z badania przeprowadzonego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, które zrzeszają TFI i PTE, instytucje prowadzące PPK, przeprowadziły badanie wśród swoich członków, aby, jak napisano w poniedziałkowym komunikacie, "zebrać doświadczenia po pierwszej turze wdrożenia programu, wyciągnąć z nich wnioski i na tej bazie przygotować rekomendacje rozwoju systemu".

Zdaniem zdecydowanej większości badanych zakres faktycznego wsparcia udzielonego pracodawcom przy wdrażaniu PPK przez instytucje finansowe przekroczył zakres obowiązków ustawowych (86,7 proc.). W opinii 66,7 proc. ankietowanych zakres wsparcia był znacząco większy, a według 20 proc. był większy od obowiązków ustawowych. Z kolei 13,3 proc. badanych miało problem z określeniem zakresu udzielonego wsparcia.

Z badania wynika, że działania instytucji finansowych stanowiły dobrą odpowiedź na potrzeby pracodawców. Oczekiwali oni od instytucji finansowych przede wszystkim wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej i HR (66,7 proc.), szkoleń dla pracowników (66,7 proc.) oraz wsparcia przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK (53,3 proc.). Rzadziej wymieniane były narzędzia komunikacji kierowanej do pracowników (40 proc.), dodatkowe benefity (33,3 proc.), najtańsza oferta (26,7 proc.) czy wsparcie w zaprojektowaniu i prowadzeniu dokumentacji (13,3 proc.).

Rolę instytucji finansowych we wdrożeniu podkreślają również kryteria wyboru stosowane przez pracodawców. Wśród najważniejszych wymieniono w badaniu zakres wsparcia we wdrożeniu (26,7 proc.), renomę/markę instytucji finansowej (20 proc.) oraz doświadczenie na rynku finansowym/kapitałowym (13,3 proc.).

Dodano, że koszty prowadzenia programu (6,7 proc.) oraz osiągane wyniki inwestycyjne (6,7 proc.) zdaniem instytucji finansowych nie decydowały o wyborze. Jednocześnie jedna czwarta instytucji finansowych nie była w stanie wskazać konkretnego kryterium (26,7 proc.), jakim kierowali się pracodawcy.

"Wyniki badania pokazują, że instytucje finansowe wykazały się dużym profesjonalizmem oraz społeczną odpowiedzialnością i wzięły na siebie dodatkowe, niewynikające z ustawy obowiązki dotyczące wdrażania PPK. Udzieliły ponadprogramowego, często bardzo szerokiego wsparcia pracodawcom, by zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie planów i wspierać rozwój systemu długoterminowych oszczędności. Wykazywały przy tym dużą kreatywność i profesjonalizm" - powiedziała cytowana w komunikacie Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA oraz prezes IGTE.

"Cieszy nas pozytywna ocena naszej pracy przez instytucje finansowe. Staraliśmy się przygotować praktyczne i proste rozwiązania oraz po partnersku wspierać aplikujące do nas podmioty. (...) Ze wszystkimi staramy się pracować w sposób profesjonalny, nikogo nie faworyzujemy" - dodał, cytowany w komunikacie, Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Badanie instytucji finansowych prowadzących pracownicze plany kapitałowe "Wdrożenie PPK" przeprowadzono przez IZFiA oraz IGTE metodą CAWI, od 6 lutego do 4 marca 2020 r. na próbie 15 instytucji finansowych, TFI i PTE.