Decydując się na rozpoczęcie wypłat oszczędności z pracowniczego planu kapitałowego po 60. roku życia, należy pamiętać, że jeśli wysokość miesięcznej raty, którą miałby otrzymać uczestnik, byłaby niższa niż 50 zł, całość oszczędności zostanie mu wypłacona jednorazowo.
Czy w takiej sytuacji 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy uczestnik zapłaci od całości wypłacanych środków, czy tylko od jej części?
Zryczałtowany podatek dochodowy należny będzie tylko od 75 proc. wypłaconych pieniędzy. Dochód od pozostałych 25 proc. – niezależnie od tego, czy wypłacany w ratach, czy jednorazowo – zawsze jest zwolniony z opodatkowania.