Decydując się na rozpoczęcie wypłat oszczędności z pracowniczego planu kapitałowego po 60. roku życia, należy pamiętać, że jeśli wysokość miesięcznej raty, którą miałby otrzymać uczestnik, byłaby niższa niż 50 zł, całość oszczędności zostanie mu wypłacona jednorazowo.
Czy w takiej sytuacji 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy uczestnik zapłaci od całości wypłacanych środków, czy tylko od jej części?
Zryczałtowany podatek dochodowy należny będzie tylko od 75 proc. wypłaconych pieniędzy. Dochód od pozostałych 25 proc. – niezależnie od tego, czy wypłacany w ratach, czy jednorazowo – zawsze jest zwolniony z opodatkowania.
To, jaki wariant wypłaty oszczędności wybierze uczestnik PPK, który ukończył 60. rok życia, przesądza, czy od wypłacanych pieniędzy będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Jeśli zdecyduje się wypłacić całe oszczędności jednorazowo, od 75 proc. środków będzie musiał go zapłacić (w wysokości 19 proc.). Jeśli zdecyduje się na wypłatę jednorazowo 25 proc. zgromadzonych środków, a resztę będzie otrzymywał w co najmniej 120 miesięcznych ratach (10 lat), nie zapłaci tego podatku. Podobnie będzie, jeśli zwiększy liczbę rat (np. będzie wypłacał je nie przez 10, a przez 15 lat) albo gdy zdecyduje się całość oszczędności wypłacać w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Decyzja uczestnika PPK, aby zgromadzone środki wypłacić w mniejszej liczbie rat niż 120, będzie wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku Belki.
Należy także pamiętać, że jeśli wysokość pierwszej raty będzie niższa niż 50 zł, pieniądze zapisane na rachunku PPK uczestnika zostaną wypłacone mu jednorazowo. W takim przypadku będzie on zmuszony zapłacić podatek od zysków kapitałowych, ale również tylko od 75 proc. zgromadzonych środków.
Stosownie bowiem do art. 21 ust. 1 pkt 58c lit. b ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu uczestnictwa w pracowniczym planie kapitałowym w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.; dalej ustawa o PPK) w związku z wypłatą środków zgromadzonych w programie, w przypadkach określonych w art. 97 ust. 1 ustawy o PPK. Dotyczy to zatem też wypłaty oszczędności po 60. roku życia.
Przepis ten jednak stosuje się z zastrzeżeniem art. 30a ust. 11a i 11b ustawy o PIT. Z kolei zgodnie z jej art. 30a ust. 1 pkt 11b od dochodu uczestnika pracowniczego planu kapitałowego pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wypłaty środków, o których mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy o PPK (czyli wypłaty 75 proc. zgromadzonych środków po ukończeniu 60 lat w ratach), jeżeli będzie ona wypłacana w mniejszej liczbie rat niż 120, albo z tytułu wypłaty jednorazowej – w przypadku określonym w art. 99 ust. 2 ustawy o PPK (wypłata jednorazowa w sytuacji, gdy wyliczona rata jest niższa niż 50 zł).
Przy wypłacie pieniędzy na wniosek uczestnika PPK po osiągnięciu przez niego 60. roku życia z opodatkowania zawsze zwolniony jest dochód od 25 proc. zgromadzonych środków, niezależnie o tego, czy wypłata jest w ratach, czy jednorazowa na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy o PPK. Dochód z pozostałych 75 proc. środków zgromadzonych na rachunku uczestnika PPK jest zwolniony z opodatkowania, ale tylko wtedy, gdy pieniądze te są wypłacane w co najmniej 120 miesięcznych ratach.
Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr tel. 800 775 775