Organ rentowy udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) nowe narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek, mogą sprawdzić jego status.
Organ rentowy udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) nowe narzędzie, dzięki któremu przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek o zwolnienie ze składek, mogą sprawdzić jego status.
– Do dziś przyjęliśmy 1,6 mln wniosków od płatników o umorzenie należności za marzec, z czego rozpatrzono już 92 proc. Za kwiecień wpłynęło 1,65 mln wniosków, z czego 90 proc. jest już zakończonych zwolnieniem – mówiła na ostatnim briefingu prasowym Gertruda Uścińska, prezes ZUS.
ZUS wprowadził dodatkowe ułatwienia dla wnioskodawców. Na PUE ZUS można już sprawdzić status wniosku o zwolnienie ze składek. To o tyle istotne, że organ nie wydaje w tej sprawie decyzji (chyba że jest odmowna). Mimo to przedsiębiorcy regularnie dopytywali o los swoich podań. ZUS zdecydował się więc wprowadzić odpowiednie rozwiązania techniczne.
Jak to wygląda w praktyce?
W pierwszej kolejności należy zalogować się na profil na PUE ZUS, wybrać zakładkę „Płatnik”, a następnie wejść w „Dokumenty i wiadomości – Tarcza Antykryzysowa Wnioski”. W ten sposób znajdziemy się na stronie, na której widoczne są złożone przez płatnika podania i ich status. Nawet te, odnośnie do których przedsiębiorca nie otrzymał jeszcze żadnych informacji w skrzynce odbiorczej na PUE.
Przypomnijmy, że o zwolnienie ze składek (od 1 marca do 31 maja 2020 r.) mogą ubiegać się osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 r., opłacają składki na własne ubezpieczenie i mieszczą się w limicie przychodów 15 681 zł (chyba że ich dochód z tej działalności, uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie, nie był wyższy niż 7 tys. zł), oraz płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. O ulgę mogą wnioskować też płatnicy, których załoga liczy od 10 do 49 ubezpieczonych. Mogą oni skorzystać z 50-proc.zwolnienia.